24 feb. 2011

Medicină - Anul I

Disciplinele care se studiază la U.V.V.G. Arad - Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, în anul I (2010-2011) sunt următoarele:

Anatomie și embriologie - Prof. univ. dr. acad. Ifrim Mircea - Curs 2h/săpt., Lp. 6h/săpt. - 8 credite/semestru - Anual

Biochimie - Prof.univ.dr.Crâsnic Ioan - Curs 2h/săpt., Lp. 2h/sapt. - 4 credite/semestru - Anual

Biofizică şi fizică medicală - Prof. univ. dr. Isac Rodica-Maria, Curs modular, teoretic 4 - 6h săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite - Semestrial (I)

Biologie celulară şi moleculară - Prof.univ.dr.Ardelean Aurel - Curs 2h/săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite/semestru - Anual

Educaţie fizică - 2h/săpt. - 2 credite/semestru - Anual

Fiziologie - Conf. univ. dr. Motoc Daniela, Curs 2h/săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite/semestru - Anual

Informatică medicală şi biostatistică - Curs 1h/săpt., Lp. 1h/săpt*. - 2 credite - Semestrial (I)
* Sau alternativ 2h/săpt. curs, fără Lp. sau 2h/săpt. Lp, fără curs

Limba engleză/ Limba franceză/Limba Germană - Seminar 2h, 2h, 3h*/săpt. - 2 credite - Anual
* Lb. Germană se face o dată la două săptămâni - câte 3h - Lector univ. dr. Nan Bogdan

Metodologia cercetării științifice - Seminar 1h/săpt - 2 credite - Semestrial

Practica de vară - 4 săptămâni, 3 gărzi

Anul I 2010-2011 Medicină Generală

Decan: Prof. Dr. Liana Moș
Decan de an: Șef lucrări Dr. Cris Precup
Șef de an: Ada Codreanu
Cadre didactice:  23
Nr. studenți: 185 (la 24 februarie)

Nr. grupe: 8
Nr. mediu studenți/grupă: 23

Aceste informatii sunt preluate de pe pagina de internet a Universitatii si a Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara. 

2011 © Toate drepturile rezervate. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad