24 feb. 2011

Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a fost acreditată prin H.G.696/2000 si prin Legea nr. 240/2002 publicată în M.O. al României nr. 291/30.04.2002, odată cu acreditarea instituţională a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad. Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a UVVG Arad este certificată din punct de vedere al calităţii academice la nivel naţional prin calificativul ARACIS: "Grad de incredere ridicat" acordat instituţional în anul 2007.

Cadrul educaţional este variat, în educaţia teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi, în programele sociale, de pregătire postuniversitară şi în educaţia medicală continuă a medicilor, farmaciştilor, asistentelor şi moaşelor.
Curricula academică şi continutul programelor analitice la toate specializările nivel de licenţă, precum şi programele postuniversitare masterale şi doctorale, respectă sistemul european al creditelor transferabile (ECTS). Creditele şi conţinutul curricular sunt compatibilizate national şi sunt în concordanţă cu normele impuse de Uniunea Europeană. Unul dintre obiectivele majore în eforturile depuse pentru ridicarea permanentă a calităţii procesului didactic în ideea integrării Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară în Spaţiul European al Educaţiei şi Cercetării este reprezentată de centrarea metodelor de învăţare pe student.

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară dispune de un Campus Universitar propriu, situat în imediata vecinătate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, ceea ce facilitează procesul de învăţământ prin accesul la bazele clinice şi sălile de curs amenajate în cadrul Spitalelor Clinice prin efortul Universităţii.
Clădirile care compun campusul facultății cuprind:
* Secretariatul facultăţii
* Decanatul
* Biroul Relatii Studenti străini
* Săli de disectie și laboratoul de medicină legală
* Laboratoare pentru disciplinele preclinice Biologie Moleculară şi Biologie celulară, Biofizică, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Farmacologie, Histologie, Morfopatologie, Farmacognozie, ș.a.m.d
* Săli de curs
* Laborator pentru limbi moderne
* Săli pentru susţinerea informatizată a examenelor
* Laborator de Informatică Medicală
* Laboratoare de cercetare de Biologie Experimentală şi Aplicativă
* Propedeutica Stomatologică şi Materiale Dentare - 3 laboratoare

La împlinirea de 20 de ani de la înființarea universității, s-a inaugurat un nou campus universitar, amplasat pe Str. Liviu Rebreanu, campus modern cu dotări de ultimă generație, cu echipamente performante audio-video, sonorizare, săli de curs de capacitate de peste 100 de persoane

Conducerea facultății

Decan: Prof. Univ. Dr. Liana Moş
Prodecan Medicină: Prof. Univ. Dr. Zorilă Corina
Cancelar: S.l.drd. George Ciprian Pribac
Prodecan Asistenta Medicală: Conf. Univ. Dr. Olariu Teodora
Prodecan Medicină Dentară: Conf. Univ. Dr. Valeria Covrig
Prodecan Farmacie: Conf. univ. dr. Claudia Toma


Şefi de catedră:
catedra I – Discipline medicale I: Conf. Univ. Dr. Anca Hermenean
catedra II – Discipline medicale II: Prof. Univ. Dr. Coralia Cotoraci
catedra III – Medicină dentară: Conf. Univ. Dr. Mugur Popescu
catedra IV – Farmacie: Prof. Univ. Dr. Virginia Gligor

Aceste informatii sunt preluate de pe pagina de internet a Universitatii si a Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara.

2011 © Toate drepturile rezervate. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad