26 feb. 2011

Disciplinele de anul I (partea a II-a)

Biofizică și fizică medicală 
Pentru mine biofizica a fost groaznic de haotică. Apărea în orar inconsistent în timpul săptămânii și câand aveam cursul de biofizică puteam avea de la 2 până la 4 ore încontinuu. Oribil.
Norocul meu a fost ca puțin după ce mi-a transmis doamna profesoară Dr. Rodica Maria Isac; profesor și al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, că nu am ce căuta la medicină, parcă am fost atras mai mult de această disciplină. În liceu nu mi-a plăcut fizica deloc. De ce? Pentru că era în proporție de 65% matematică. Ce nu era matematică înțelegeam, restul... să spunem că scos la tablă să rezolv o problemă, m-am întors cu un 3. Biofizica de la medicină din fericire presupune matematică mult mai puțină. După ce am primit „titlul” de Doctor în pompe ionice, (normal că râdem) și am fost identificat, cerându-mise carnetul de student mi-am dat seama că doamna profesor e unul din cei care îmi vor marca viața și va face parte din acel număr de persoane de valoare pe care le admir.
Laboratorul practic se ținea o dată pe săptămână, 2 ore și întotdeauna ne era prezentată câte o lucrare. Aici aveai de a face cu calorimetre, termometre, biurete, refractometre, tensiune superficială, lentile, lumină polarizată și multe altele. Interesant că grupul din jurul meu rămânea absolut întotdeauna ultimul. Nu că am fi fost noi foarte pasionați, ci mai mult că suntem praf la matematică.

Biologie celulară şi moleculară
Biocelul, cum îi zicem noi mi se pare una din disciplinele plăcute. Noi avem onoarea ca acest curs să ne fie susținut de domnul rector, Prof. Dr. Aurel Ardelean și acest curs se bucură de cea mai numeroasă prezență în Aula Magna a noului campus. Cursul deși plin de informație, este interactiv iar domnul profesor frecvent ne introduce în lumea medicală, la fiecare curs existând descrierea aplicațiilor medicale, din ce sa predat în cadrul cursului.  E un curs serios și destins în același timp, întotdeauna avem la dispoziție prezentarea în ppt. care este afișată pe două, câteodată 3 video-proiectoare ca toată lumea să poată vedea clar materia.
La orele de laborator practic, se merge în paralel cu cursul, ce învățăm la curs ni se explica practic aici și putem fundamenta unele concepte și a o întreba pe Dna. Dr. Simona Damian, care ne desenează de fiecare dată structurile complicate predate.  Un pic nasol e poziția noastră, deoarece structura sălii 36 ne așează cam pe jumătate din grupă cu spatele la tablă și la dna. doctor, cât și faptul că suntem o grupă de la MG plus o colegii de la BFK, când avem de studiat preparate ne cam călcăm unii pe alții pe degete. (n.u - nu ne mai călcăm deloc)

24 feb. 2011

Disciplinele de anul I (partea I)

Anatomia și embriologia
În Arad, anatomia și embriologia se fac oarecum distinct. La laboratoarele practice anatomia și în cadrul cursului embriologia. Laboratoarele sunt de două ori pe săptămână, câte 3 ore și deja până acum la jumătatea anului universitar, am făcut cu 3 doctori cu trei stiluri foarte diferite de predare: Dr. Casiana Stănescu, care mi-e personal mi-a plăcut organizarea structurată a lecțiilor și atitudinea d-rei. doctor față de asigurarea ajungerii informației la cei 80 de studenți aflați deodată în sala de disecție.  Cel de al doilea și actualul nostru profesor, Dr. Cosmin-Grațian Damian are un alt stil de predare, mai neconformist, dar care nu constituie un minus în asimilarea informațiilor de către studenți, deși se aud voci nemulțumite în special din partea studenților chiulangii și celor cu așteptări peste nivel la clemență din partea profesorilor noștri. Și nu în ultimul rând Dr. Toth Csongor, cu care grupa mea nu prea am avut tangențe noi având plăcerea într-o singură ocazie când ni s-au predat oasele craniului. Toți trei sunt doctori tineri care reflectă o atitudine pozitivă față de studenți și dorința acestora de a deveni viitori medici.
Cursul de sâmbata... da, sâmbata, este un chin groaznic având în vedere că e dimineața de la ora 10. Aici nu se păstrează o constanță în ținerea lui, dar când se ține (cam odată la două saptămâni), dl. Acad. Dr. Ifrim Mircea, ne ghidează ușor, ușor prin tainele oarecum ciudate ale embriologiei umane. Materia e oarecum banală, dar având în vedere detalierea fenomenelor ce se produc în timpul primelor trei luni de sarcină fac materia fascinantă în special pentru viitorii neonatologi, ginecologi, obstetricieni și specialiști în terapiile de fertilitate și medicina reproducerii. Sunt sigur că partea cea mai interesantă urmează să vină, patologia embrionului și malformațiile embrionului/fătului.


Biochimia
Biochimia este așa cum îi spune și numele ramura chimiei care implică cunoașterea structurii materiei vii și a funcțiilor specifice desfășurat la cel mai mic nivel posibil.Aviz celor cărora nu le place chimia, degeaba spuneți că e ceva diferit, dar trebuie să ai și niște cunoștințe solide de bază. Toată materia se va învârtii în jurul aminoacizilor, lanțurilor polipeptidice, bazelor purinice și pirimidinice, ATP, ADP, AMP, AMP-ciclic, legătura N-glicozidică, legătura di-esterică, enzime, vitamine și multe, multe altele. Asta la cursul ținut de dl. Prof. Dr. Crâsnic Ioan, cel mai haios și în același timp serios profesor pe care îl avem. :D Are niște poante dl. profesor, care te fac aproape să faci pe tine de ras, dar când e de râs, e de râs și când trebuie să fim serioși suntem serioși și ne vedem de treabă. Cred că îi place enorm în fiecare luni dimineață să înceapă săptămâna cu pierduții din anul I. (Râd)
La laboratoarele practice pe care le facem cu Dr. Gligor Ramona, biochimia își arată aspectul clinic prin corespondența pe care o are cu medicina de laborator și cunoașterea parametrilor bio-fizico-chimici ai organismului uman. Aici biochimia mi se pare utilă și interesantă, iar ocazional discuțiile noastre complementare pe lângă biochimie care se sfârșesc în râsete de la prostiile scoase de noi pe gură.


Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a fost acreditată prin H.G.696/2000 si prin Legea nr. 240/2002 publicată în M.O. al României nr. 291/30.04.2002, odată cu acreditarea instituţională a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad. Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a UVVG Arad este certificată din punct de vedere al calităţii academice la nivel naţional prin calificativul ARACIS: "Grad de incredere ridicat" acordat instituţional în anul 2007.

Cadrul educaţional este variat, în educaţia teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi, în programele sociale, de pregătire postuniversitară şi în educaţia medicală continuă a medicilor, farmaciştilor, asistentelor şi moaşelor.
Curricula academică şi continutul programelor analitice la toate specializările nivel de licenţă, precum şi programele postuniversitare masterale şi doctorale, respectă sistemul european al creditelor transferabile (ECTS). Creditele şi conţinutul curricular sunt compatibilizate national şi sunt în concordanţă cu normele impuse de Uniunea Europeană. Unul dintre obiectivele majore în eforturile depuse pentru ridicarea permanentă a calităţii procesului didactic în ideea integrării Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară în Spaţiul European al Educaţiei şi Cercetării este reprezentată de centrarea metodelor de învăţare pe student.

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară dispune de un Campus Universitar propriu, situat în imediata vecinătate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, ceea ce facilitează procesul de învăţământ prin accesul la bazele clinice şi sălile de curs amenajate în cadrul Spitalelor Clinice prin efortul Universităţii.
Clădirile care compun campusul facultății cuprind:
* Secretariatul facultăţii
* Decanatul
* Biroul Relatii Studenti străini
* Săli de disectie și laboratoul de medicină legală
* Laboratoare pentru disciplinele preclinice Biologie Moleculară şi Biologie celulară, Biofizică, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie, Farmacologie, Histologie, Morfopatologie, Farmacognozie, ș.a.m.d
* Săli de curs
* Laborator pentru limbi moderne
* Săli pentru susţinerea informatizată a examenelor
* Laborator de Informatică Medicală
* Laboratoare de cercetare de Biologie Experimentală şi Aplicativă
* Propedeutica Stomatologică şi Materiale Dentare - 3 laboratoare

La împlinirea de 20 de ani de la înființarea universității, s-a inaugurat un nou campus universitar, amplasat pe Str. Liviu Rebreanu, campus modern cu dotări de ultimă generație, cu echipamente performante audio-video, sonorizare, săli de curs de capacitate de peste 100 de persoane

Conducerea facultății

Decan: Prof. Univ. Dr. Liana Moş
Prodecan Medicină: Prof. Univ. Dr. Zorilă Corina
Cancelar: S.l.drd. George Ciprian Pribac
Prodecan Asistenta Medicală: Conf. Univ. Dr. Olariu Teodora
Prodecan Medicină Dentară: Conf. Univ. Dr. Valeria Covrig
Prodecan Farmacie: Conf. univ. dr. Claudia Toma


Şefi de catedră:
catedra I – Discipline medicale I: Conf. Univ. Dr. Anca Hermenean
catedra II – Discipline medicale II: Prof. Univ. Dr. Coralia Cotoraci
catedra III – Medicină dentară: Conf. Univ. Dr. Mugur Popescu
catedra IV – Farmacie: Prof. Univ. Dr. Virginia Gligor

Aceste informatii sunt preluate de pe pagina de internet a Universitatii si a Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara.

2011 © Toate drepturile rezervate. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

Medicină - Anul I

Disciplinele care se studiază la U.V.V.G. Arad - Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, în anul I (2010-2011) sunt următoarele:

Anatomie și embriologie - Prof. univ. dr. acad. Ifrim Mircea - Curs 2h/săpt., Lp. 6h/săpt. - 8 credite/semestru - Anual

Biochimie - Prof.univ.dr.Crâsnic Ioan - Curs 2h/săpt., Lp. 2h/sapt. - 4 credite/semestru - Anual

Biofizică şi fizică medicală - Prof. univ. dr. Isac Rodica-Maria, Curs modular, teoretic 4 - 6h săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite - Semestrial (I)

Biologie celulară şi moleculară - Prof.univ.dr.Ardelean Aurel - Curs 2h/săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite/semestru - Anual

Educaţie fizică - 2h/săpt. - 2 credite/semestru - Anual

Fiziologie - Conf. univ. dr. Motoc Daniela, Curs 2h/săpt., Lp. 2h/săpt. - 4 credite/semestru - Anual

Informatică medicală şi biostatistică - Curs 1h/săpt., Lp. 1h/săpt*. - 2 credite - Semestrial (I)
* Sau alternativ 2h/săpt. curs, fără Lp. sau 2h/săpt. Lp, fără curs

Limba engleză/ Limba franceză/Limba Germană - Seminar 2h, 2h, 3h*/săpt. - 2 credite - Anual
* Lb. Germană se face o dată la două săptămâni - câte 3h - Lector univ. dr. Nan Bogdan

Metodologia cercetării științifice - Seminar 1h/săpt - 2 credite - Semestrial

Practica de vară - 4 săptămâni, 3 gărzi

Anul I 2010-2011 Medicină Generală

Decan: Prof. Dr. Liana Moș
Decan de an: Șef lucrări Dr. Cris Precup
Șef de an: Ada Codreanu
Cadre didactice:  23
Nr. studenți: 185 (la 24 februarie)

Nr. grupe: 8
Nr. mediu studenți/grupă: 23

Aceste informatii sunt preluate de pe pagina de internet a Universitatii si a Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara. 

2011 © Toate drepturile rezervate. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad